Po?etak

Po?elo je to prije, ali nama su se pojavili, doletjeli avionima 01.10. ruše?i sve što nam je trebalo, od trafo stanice pa dalje. Peta kolona im je javila to?ne podatke gdje je koji kabel na stupu TV odašilja?a, gdje je koji prozor na zgradi PTT-a, pa nisu potrošili puno raketa… I krenuli su tog dana i na dubrova?kom podru?ju u tu bezglavu avanturu, koju su platili tijelima koja su vra?ali na istok u kutijama, ali i današnjim položajem: preko Drine, u tri… Pa kako su sadili, tako su i požnjeli, od velike nastala je mala, mizerna. Puno zinuli, pa izjeli… Sliku sam snimio nakon prvog udara u odašilja?e na Sr?u.

 

Sr?, prvi udar

U ranu zoru, zoru…

E. stvarno dani lete, ali… malo sam se ulijenio, a više je u pitanju sve teža borba za malo dopuniti mirovinu, jer ni sa dvije (4.400) se ne živi baš nešto… A uz sve što nam ministar od financija sprema, sve me je više strah, pitam se treba li po?eti u?iti pasti travu?? A napravio sam samo dio posla, dosta toga bi još trebalo izvaditi iz filmova, pa pretvoriti u slike. Ali ponukalo me nešto da se malo akriviram:

Read more »

120.000

Eto, bilo je 120.000 otvaranja od po?etka 2010 da po?etka srpnja 2013.

Bjelovar – 18

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

Ne znam, možda sam i zaboravio, ali se ne sje?am više niti jednog doga?aja koji se tada dogodio. Mislim da nam je svaki dan bio sli?an, a tu smo bili desetak dana, sve do kraja smjene, negdje oko 15-20.07.1992. Ne sje?am se ni to?nog datuma. ?ak su mi potpuno izblijedjele slike smjene kada smo išli doma, cijelog puta. Znam samo da smo stali u Trogiru negdje na kavi kod nekoga od mojih prijatelja i nastavili put ku?i. Read more »

Bjelovar – 17

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

Ljudima je sama naša pojava ulijevala nekakvu sigurnost, ne znam zašto je to tako bilo, ali imali smo osje?aj kao da smo nekakve pop zvijezde ili poznati nogometaši. Bili smo ponosni što je to tako i to nam je dalo još više motiva da sa?uvamo stari hrvatski grad od mogu?ih novih napada aviona. Read more »

Bjelovar – 16

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

Danas kada nekom želim ispri?ati i to malo što sam proživio , ne da se hvalim nego samo da ispri?am, kažu – daj nemoj o ratu, kad je to bilo, prije dvadeset godina. Prestani živjeti u prošlosti. Read more »

Bjelovar – 15

 Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

Mi u PZO smo uvijek u nezahvalnoj situaciji što se ti?e položaja. Naime, uvijek se nalazimo izme?u dviju vatre, pa preko nas prelaze i naše i njihove granate koje traže naše topovske položaje.Tako je tih dana stalno fijukalo iznad nas, nekad kratka njihova, nekad preba?aj , pa pukne u Knezovima, pa gore na cestu, pa dolje niz cestu. Prvih sat vremena smo se stalno cimali na svaki fijuk, ali poslije se ?ovjek navikne i normalno živiš s tim. Read more »

Bjelovar – 14

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

Nije još svanulo.Po?eli smo sa pripremama. Javili su nam da uskoro po?inje akcija i da ?e u našem podru?ju djelovanja biti prelet naših Migova. Izvadili smo maskirnu mrežu, Strijelu stavili u borbeni položaj – dignuli smo rakete. Krenuo sam na operatorsko mjesto kada su nam iznad glave, u brišu?em letu, doslovce desetak metara iznad nas preletjela dva Miga 21. Nisu imali nikakve oznake , vidjeli smo pilote i oni su vidjeli nas. Pogledi su nam se sreli! Read more »

Bjelovar – 13

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

Vratili smo se u Orašac , ovaj put sa Strijelom. Takva je zapovijed. Došla mi je na pamet fantasti?na ideja: naša Strijela je borbeno oklopno vozilo koja je ujedno i amfibija. Možeš se njome voziti i kopnom i vodom. Sav oklop je zašti?en protiv nuklearnog i biološkog oružja, pa tako i voda ne može prodrijeti unutra. Read more »

Bjelovar – 12

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

Tada smo bili na položaju iznad Gruža, tamo gdje sada po?inje most. U to vrijeme se govorilo da ?e se tu jednom izgraditi most. Pogled je bio prekrasan, jer mi i moramo biti tamo odakle se sve vidi. Jedno popodne u luku uplovljava brod. Veliki, prekrasan brod, nešto kao kruzer. Polako, ali sigurno, veže se uz obalu, ljudi izlaze, kada odjednom granate! Read more »

Bjelovar – 11

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

 

A na plaži grafiti: ovo je srbija, ovo je crna gora, ?etiri es, rade, milovan – trebinje…

U tom trenu dvije granate padnu ponovno u more, valjda je bio preba?aj. Vikne Goran: Dosta je bilo, pa nisam lud da poginem na plaži! Tek tada sam shvatio da stvarno, ali stvarno nismo tu došli ljetovati. Kona?no mi je došlo iz dupeta u glavu! Read more »

Bjelovar – 10

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

Stalno se ?uju eksplozije u daljini, pa malo bliže. “Tu su i vaši iz Bjelovara sa samohodnim haubicama”, kaže isti gospodin. Pitam ja dali ?etnici tuku po Orašcu? Kaže gospo?a: “Ma cijeli rat nije pala granata tu kod nas”. Tek što je to izrekla, grune granata u brdo iznad, dvjesto metara dalje. Read more »

Bjelovar – 9

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

MOJ DOLAZAK U ORAÅ AC

 Bez lažnog dodvoravanja ikome: bio sam ponosan što idem u Dubrovnik. Stari Hrvatski grad, izmu?en u ratu do tada, druga?iji okoliš od našeg ravni?arskog, volim more… Sve su to elementi koji su prevladali da pristanem i?i. Znao sam da ne?u biti heroj, da ne?u posmicati 100 ?etnika i da ne?u i?i u borbu prsa o prsa. Ali sam isto tako znao da ?u dati sve od sebe da tim oružjem što ga imam, zaštitim i de?ke koji sa ?uka navode topnike i te topnike i tenkove, borce koji na prvoj crti jurišaju na neprijatelja, grad Dubrovnik. Read more »

Boži?

Evo stigao je Kristov ro?endan, (koji dan više-manje, dok se ne slože ko toga) donose?i nam novu nadu. Nije je lako više imati, pali smo gdje nikada nismo bili, strpali su nas u sme?e. Zasluženo, jer su nas “oni” oplja?kali, a “ovi” nas i dalje nas plja?kaju, dijele šakom i kapom, a radnik je i dalje siromah i ako ima za kruh sretan je.

Ipak, nade ima. Demokracija se u?i desetlje?ima, nau?it ?emo i mi da ne vjerujemo demagozima ni lažnim prorocima, pa bilo u vezi kraja svijeta, ili porasta BDP-a.

Neka je sretan Boži? svima koji ga do?ekuju kao praznik mira i ljubavi. Neka donese novu nadu.

Bjelovar – 8

I tako, Ivan je ispri?ao svoj dio pri?e, a Strijela je stala negdje oko Plo?a. Å to je bilo dalje? Vra?amo se Alenu i njegovome dijelu pri?e!

PO?ETAK

     Naša postrojba 1 STRD PZO BJELOVAR je bila na terenima koji su uglavnom bili u ravni?arskim krajevima: Pakrac, Lipik, Daruvar, ?akovo, Osijek, Prekopakra i Bjelovar sa okolicom. U Novoj Ra?i, petnaest kilometara od Bjelovara smo ?uvali mali aerodrom za poljoprivredne avione. Pitate se koji je zna?aj imao? Pa oni avioni, dvokrilci i jednokrilci za zaprašivanje polja i usjeva, koji su iznad Vukovara i Vinkovaca bacali bombe od hidrofora, minobaca?ke granate i sli?an „avionski“ asortiman naoružanja, bili su upravo tamo stacionirani. Read more »