Boži?

Evo stigao je Kristov ro?endan, (koji dan više-manje, dok se ne slože ko toga) donose?i nam novu nadu. Nije je lako više imati, pali smo gdje nikada nismo bili, strpali su nas u sme?e. Zasluženo, jer su nas “oni” oplja?kali, a “ovi” nas i dalje nas plja?kaju, dijele šakom i kapom, a radnik je i dalje siromah i ako ima za kruh sretan je.

Ipak, nade ima. Demokracija se u?i desetlje?ima, nau?it ?emo i mi da ne vjerujemo demagozima ni lažnim prorocima, pa bilo u vezi kraja svijeta, ili porasta BDP-a.

Neka je sretan Boži? svima koji ga do?ekuju kao praznik mira i ljubavi. Neka donese novu nadu.

Comments are closed.