Category: Serije

Pogibija heroja Miljenka Bratoša IX dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A izjave Bara Asanovi?a, od 18. svibnja 1992. godine II dio Ve? u momentu parkiranja ove „Škode“ nadolazilo je jedno vozilo iz pravca grada marke VW „Golf“, bijele boje, dosta brzo, koje je imalo upaljena svjetla, koje se nije na pokazivanje od strane vojnika sa desne strane zaustavilo, ve? samo […]

srijeda veljača 15th, 2012 in Serije | Comments Off on Pogibija heroja Miljenka Bratoša IX dio

Pogibija heroja Miljenka Bratoša VIII dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A 3. Zapisnik Policijske uprave Dubrovnik o uzimanju izjave Bara Asanovi?a, od 18. svibnja 1992. godine    I dio  Poznato mi je zbog ?ega sam pozvan da dam izjavu nakon obavljanja informativnog razgovora u svezi sa doga?ajem kada je smrtno stradao Bratoš Miljenko iz Dubrovnika, i u svezi sa navedenim doga?ajem […]

nedjelja veljača 5th, 2012 in Serije | Comments Off on Pogibija heroja Miljenka Bratoša VIII dio

Pogibija heroja Miljenka Bratoša VII dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A 2. Zapisnik Okružnog suda u Dubrovniku o ispitivanju svjedoka Ninoslava Serti?a, od 27. listopada 1991. godine              U svojstvu pripadnika rezervnog sastava MUP-a PU Dubrovnik ja sam pripadnik jedinice koja je sa položaja došla u grad Dubrovnik sa zadatkom da kontrolira odre?eni dio Plo?a. Dana 25. listopada ove godine […]

srijeda siječanj 25th, 2012 in Serije | Comments Off on Pogibija heroja Miljenka Bratoša VII dio

Pogibija heroja Miljenka Bratoša VI dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A  Ulica Miljenka Bratoša Na inicijativu brojnih braniteljskih udruga, a kao simboli?ni znak zahvale za sve što je u?inio za obranu juga Hrvatske, Gradsko vije?e Dubrovnika je 29. sije?nja 2008. donijelo odluku da se dio dotadašnjeg Å etališta kralja Zvonimira u Lapadu preimenuje u Ulicu Miljenka Bratoša. Razlog zašto je izabrana […]

nedjelja siječanj 15th, 2012 in Serije | Comments Off on Pogibija heroja Miljenka Bratoša VI dio

Pogibija heroja Miljenka Bratoša V dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A  „… Svi smo mi bili dosta nervozni i iznureni, šutjeli smo. Netko od nas je šetao po prostoriji a netko je sjedio. Ja sam imao automatsku pušku tipa „Kalašnjikov“ i tu sam pušku odložio na onaj stol a siguran sam da je puška bila zako?ena jer sam ja tu […]

subota prosinac 31st, 2011 in Serije | Comments Off on Pogibija heroja Miljenka Bratoša V dio

Pogibija heroja Miljenka Bratoša IV dio

 Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A Å kobalj opet ubija…             Nakon što se doznalo za tragediju pripadnici postrojbe osiguranja Centra za obavješ?ivanje su uhitili Å kobalja i doveli ga u svoj Stožer u zgradi ženskog ?a?kog doma na Pilama. Tamo ga je ispitivao zapovjednik Rudi Butkovi?. Policajac Å kobalj se kleo da nije znao tko je u […]

petak prosinac 23rd, 2011 in Serije | Comments Off on Pogibija heroja Miljenka Bratoša IV dio

Pogibija heroja Miljenka Bratoša III dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A Nadzorni punkt             Žele?i provjeriti situaciju na isto?nom rubu grada koji je postao nova linija obrane, posebice miniranost prometnih objekata ka Žarkovici i Bosanci, koje su obavili mineri Odreda naoružanih brodova “Dubrovnik” koji je tada još spadao pod Sekretarijat za narodnu obranu op?ine Dubrovnik, te položaje koje je trebala […]

petak prosinac 16th, 2011 in Serije | Comments Off on Pogibija heroja Miljenka Bratoša III dio

Pogibija heroja Miljenka Bratoša II dio

 Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A U miniranju puta za Bosanku angažirani su mineri Odreda naoružanih brodova “Dubrovnik” Mirko ?uka Alemani, Mladen ?ovi? i drugi. Osim miniranjem usjeka na Dubcu odlu?eno je da se magistrala izme?u Dubca i Dubrovnika zakr?i i konvojem kamiona, velikih kipera natovarenih kamenjem. Time bi se sprije?ilo JNA da magistralom doveze […]

subota prosinac 10th, 2011 in Serije | Comments Off on Pogibija heroja Miljenka Bratoša II dio

Pogibija heroja Miljenka Bratoša I dio

    Zahvaljujem dr. Jakši Ragužu na dozvoli da objavim njegovo istraživanje. S Miljenkom sam se igrao u djetinstvu, upravo smo zapo?injali suradnju na poslovima obrane i tada se nesre?a dogodila. Ova objava na blogu je još jedno hvala njegovom djelu. I danas misim da teži udarac u tome momentu nismo mogli doživjeti!   Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT […]

utorak prosinac 6th, 2011 in Serije | Comments Off on Pogibija heroja Miljenka Bratoša I dio

Rat za Vukovi?e

     Ja sam se opet vratio gore da vidim da nije ranjen ali ga nisam našao, odlu?ili smo se vratiti u selo jer nismo imali šatorska krila da ponesemo pokojne Obuljena i Å emana, a i da vidimo da se Vlaho nije vratio u selo.

srijeda kolovoz 10th, 2011 in Serije | Comments Off on Rat za Vukovi?e

Ginulo se…

     Pred mrak se malo smirilo, izlazimo iz ku?a, pa smo pošli po selu razgledati gdje ?emo postaviti ljude. Na kraju sela u jednoj garaži nalazimo dva mrtva ?etnika, njihovi nisu imali vremena da ih izvuku.

četvrtak kolovoz 4th, 2011 in Serije | Comments Off on Ginulo se…

Borbe za Vukovi?e

Juso Grebovi?: Polako idemo prema Vukovi?ima, dolazimo do prvih ku?a, ?etnici su nas po?eli ga?ati minobaca?ima. Granatiranje je prestalo i mi polako ulazimo u selo, kad iz prve ku?e sa lijeve strane, nekih 20 metara od nas, po?eli su pucati i moj suborac iz Kaboge je pao pogo?en i ostao je na mjestu mrtav.

četvrtak srpanj 28th, 2011 in Serije | Comments Off on Borbe za Vukovi?e

Odmor

U selu je bilo par starijih ljudi , jedna baba je od tog napada bila ranjena od gelera, od mojih suboraca jedan poginuo i 6 ranjenih. Svi su preba?eni u grad i ranjeni i civili. Vukovi?i su bili vrlo bitni i njima i nama zbog Golubovog kamena. Vra?amo se ku?i na odmor idemo trajektom, jer […]

četvrtak srpanj 21st, 2011 in Serije | Comments Off on Odmor

u Vukovi?ima

Juso Grebovi?: Moja ekipa iz Kaboge i ekipa iz Sustjepana prilaze prvim ku?ama, a u selu su ?etnici, jedan naoružani ?etnik je izašao pored jedne ku?e, u tom momentu je moj suborac Zoka bio blizu njega. Zoka je dreknuo „predaj se“ – što je ovaj i uradio.

četvrtak srpanj 14th, 2011 in Serije | Comments Off on u Vukovi?ima

Vukovi?i

Juso Grebovi?: Tada u tom napadu su teško ranjeni dvojica specijalaca, Ale zapovjednik speijalaca i Mileta. Ale neustrašiv momak, strašan borac, metak ga je pogodio u ki?mu, a Marijana je pogodio metak u usta. Kako je ?ovjek ostao živ i doktori se ?ude.

četvrtak srpanj 7th, 2011 in Serije | Comments Off on Vukovi?i