Pogibija heroja Miljenka Bratoša IX dio

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A

izjave Bara Asanovi?a, od 18. svibnja 1992. godine II dio

Ve? u momentu parkiranja ove „Škode“ nadolazilo je jedno vozilo iz pravca grada marke VW „Golf“, bijele boje, dosta brzo, koje je imalo upaljena svjetla, koje se nije na pokazivanje od strane vojnika sa desne strane zaustavilo, ve? samo pomalo smanjivalo brzinu dok se nije našlo u razini vojnika lijevo i vojnika desno. Došavši u tu razinu voza? „Golfa“ je nastavio, nezaustavljaju?i se i pove?avaju?i brzinu, kretati u pravcu hotela „Belvedere“ odnosno „Argentina“ – „Excelsior“. U istom momentu pove?anjem brzine od strane voza?a „Golfa“, vojnik sa lijeve strane Å kobalj Džemal je po?eo da vi?e „Stoj, Stani“ a kako je ovaj voza? nastavio kretanje Å kobalj je kleknuo na asfalt i sa automatskom puškom po?eo pucati u dno automobila. Mislim dno automobila iz razloga što je automat bio u položaju takvom u rukama Å kobalja da je cijev išla u pravcu donjeg dijela automobila. Nakon toga je uslijedio rafal, a odmah zatim i zaustavljanje „Golfa“.

Po ispaljivanju, a nakon zaustavljanja „Golfa“ Škobalj je pritr?ao do automobila, otvorio vrata voza?a, glasno govore?i „pogodio sam svog zapovjednika“, to?no se rije?i ne sje?am, da li je rekao pogodio ili ubio. Škobalj je zatim pozvao mene, pa sam ja pritr?ao automobilu, kako bi pomogao da izvu?emo povrije?enog iz istog.

Ja sam u voza?u prepoznao Bratoš Miljenka kojega osobno znam iz vi?enja, ali nisam imao nikad sa njime bilo kakove razgovore ili kontakte. Znao sam da je na?elnik SNO-e SO Dubrovnik. Kad sam pomagao, nakon poziva Džemala, va?enje iz automobila pok. Bratoša, Bratoš je bio naslonjen na sjedište, ruku spuštenih uz tijelo i glavom malo pognutom naprijed od naslona glave. Isti je bio obu?en u maskirnu uniformu. Na desnom sjedištu, sjedištu suvoza?a, nije se nitko nalazio niti je što bilo, a koliko sam vidio, jer je bio mrak, i jedino svjetlo bilo je svjetlo automobila koje se pali otvaranjem vrata voza?a ili pak suvoza?a, dok je na zadnjem sjedištu bio „šat – gan“. Za pasom na kaišu pok. Bratoš je imao u futroli pištolj „Zbrojevku“, a pozadi na polici ispod zadnjeg vjetrobranskog stakla bili neki dokumenti. Mjesto gdje je bio ranjen nisam mogao vidjeti, a zbog brzine, mraka, i pokušaja da što prije do?em do bolnice, nisam se zagledavao gdje bi mogao biti ranjen pok. Bratoš. Odmah sam otišao do svog automobila na parkiralištu, koje je od mjesta zaustavljanja „Golfa“ Bratoša bio udaljen 50 metara, stavio sam ga u položaj leže?i sjedište suvoza?a kod mene, ispravljam se, preklopio sam naprijed sjedište suvoza?a prema prednjem vjetrobranskom staklu i uz pomo? Å kobalja, Serti?a, Medija i mog sina smjestio na zadnje sjedište pok. Bratoša, stavljaju?i mu noge na preklopljeno sjedište suvoza?a. U tom položaju pok. Bratoš je ležao na svojoj lijevoj strani gdje se rukom držao, a isti je ruku držao na desnoj strani u predjelu stomaka. Odmah sam krenuo sa pok. Bratošem prema bolnici „Sv. Vlaho“ na Medarevu, dok su moj sin i Medi Ton?i ostali da me ?ekaju skupa sa Å kobljom i Serti? Ninoslavom.

Tokom puta mi je pok. Bratoš rekao: „Vidiš, ja izdao zapovjed, pa me moji ubili“. Ja sam mu na ovo njegovo kroz razgovor, koji je trajao sve do 20 metara ispred bolnice, rekao: „dobro, kako se niste zaustavili kad su vas zaustavljali“. Pok. Bratoš je nešto rekao u smislu „ne znam ni sam“. Dolaskom u bolnicu ja sam izašao iz automobila i tražio pomo? prema prijemnoj ambulanti, nakon ?ega su odmah sa nosilima, kolicima izašla dva medicinska brata iz bolnice, koji su skupa sa mnom na kolica postavili pok. Bratoša. U prijemnoj sam se kratko zadržao dok sam pomogao staviti na stol pok. Bratoša, a zatim sam se vratio do automobila kako bi otišao po sina i Ton?a Medija, da bi otišao na spavanje. Dolaskom u automobili primjetio sam na podu izme?u prednjih sjedala i zadnjeg sjedišta pištolj marke „Zbrojevka“ ?Z, kojega sam vidio na pasu kod pok. Bratoša. Ovaj pištolj je izgledao kao ?Z i nisam siguran sto posto da je to bila ?Z ali je oblik sli?an istoj. Dolaskom na parkiralište gdje sam ostavio sina i Medi Ton?a ja sam navedeni pištolj predao – stavio na sjedište zadnje automobila u kojem se kretao pok. Bratoš gdje se nalazio i „šat – gan“. Ovo stavljanje pištolja vidio je moj sin i Medi Ton?i, kao i Å kobalj i Serti?, time što sam Å kobalju napomenuo da ništa ne diraju do dolaska policije, odnosno ekipe koja ?e izvršiti uvi?aj. Nakon toga ja sam još nadodao Å kobalju i Serti?u da ako bude kakvih nejasno?a glede samog doga?aja oko ranjavanja bratoša, da me mogu prona?i preko ?engije Eduarda. Istom zatim skupa sa sinom i Ton?om ja sam otišao spavati. Više nemam što izjaviti, a sve što sam izjavio je istina.

 KRAJ SERIJE

Comments are closed.