Pogibija heroja Miljenka Bratoša I dio

    Zahvaljujem dr. Jakši Ragužu na dozvoli da objavim njegovo istraživanje. S Miljenkom sam se igrao u djetinstvu, upravo smo zapo?injali suradnju na poslovima obrane i tada se nesre?a dogodila. Ova objava na blogu je još jedno hvala njegovom djelu. I danas misim da teži udarac u tome momentu nismo mogli doživjeti!  

Dr.sc. JAKÅ A RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOÅ A

             U srijedu 25. listopada 2011. obilježena je dvadeseta obljetnica pogibije sekretara Sekretarijata za narodnu obranu op?ine Dubrovnik Miljenka Bratoša. I dok je široj dubrova?koj javnosti uglavnom poznat doprinos koji je ovaj veliki ?ovjek i domoljub dao obrani Dubrovnika 1991. godine, do danas su okolnosti njegove smrti ostale predmetom spekulacija i raznoraznih naga?anja. Istraživanja koja sam proveo na arhivskim materijalima Vojnog tužiteljstva VI. operativne zone HV-a omogu?ila su mi stvaranje objektivn(ij)e i razumljive slike oklonosti u kojima se dogodila ova tragedija. Stoga povodom okrugle obljetnice stradanja ovoga heroja Domovinskog rata podastirem dubrova?koj i hrvatskoj javnosti rezultate svoga rada.       

 Desant na Župu dubrova?ku

            U drugoj polovici listopada obrana isto?nog dijela dubrova?ke op?ine doživjela je potpuni slom. JNA je 24. listopada izvršila pomorski desant na Kupare. Kako se odranije o?ekivalo da bi JNA mogla s mora napasti Župu dubrova?ku, plaže u Srebrenom i Mlinima su bile minirane, a branitelji na položajima bili pripravni za paljenje „televizija“. Me?utim JNA je napravila lažni manevar prema Srebrenom, te se vratila kako bi brodovima osigurala iskrcaj na Kupare. Udaljeni tristotinjak metara od obale patrolni ?amci iz sastava 16. grani?nog mornari?kog odreda su prvo topovima pucali po hotelskom kompleksu u Kuparima, kako bi pripremili pomorski desant, da bi potom plove?i Župskim zaljevom pokrivali desantne brodove pri izvršenju desanta.

            Do danas je ostalo nerazjašnjeno kako je JNA znala da Kupari nisu minirani, te zašto je branitelja bilo malo. Tijekom jutra JNA je na brdu Trapit istakla svoju zastavu. Time je pod nadzorom branitelja ostao samo uski pojas zapadne Župe, od Brgata do Dupca, koji je u datim okolnostima bilo skoro nemogu?e braniti. Stoga je donesena odluka se branitelji pod zapovjedništvom Ivana Varenine povuku iz zapadne Župe. Inžinjerijski vod obrane je dobio zapovijed da se javi Varenini na Dubac, te nakon što se branitelji izvuku, dignu u zrak zapreku kod Dubca. Me?utim, zbog djelovanja topovnja?e inžinjerci nisu mogli tijekom dana izvršiti zadatak. Tek s dolaskom no?i dvojica inžinjeraca, Dragan Nagulica i Željko Petrovi? su se uspjela probiti i di?i propust u zrak. Me?utim zbog toga što je voda odnijela dio eksploziva efekt miniranja nije bio osobit. Stoga je iste no?i na?elnik inžinjerije Antun Karaman u 02.00 sata dao zapovijed inžinjercima da se minira propust prema Bosanci, propusti na cestama Brgat – Komolac i Plo?e – Vidikovac kao i da sruše sve prometne objekte na prostoru nadiranja JNA kako bi je što duže zadržali van Grada. Inžinjerci su tijekom 25. listopada izvršili zapovje?ene zadatke te se povukli u Grad.

NASTAVLJA SE

Comments are closed.