Odmor

U selu je bilo par starijih ljudi , jedna baba je od tog napada bila ranjena od gelera, od mojih suboraca jedan poginuo i 6 ranjenih. Svi su preba?eni u grad i ranjeni i civili. Vukovi?i su bili vrlo bitni i njima i nama zbog Golubovog kamena. Vra?amo se ku?i na odmor idemo trajektom, jer putem ispod Golubovog kamena se ne smije prolaziti, jer su oni još držali taj položaj. Idemo trajektom prema Gružu, na zasluženi odmor.

NASTAVLJA SE

Comments are closed.