Vukovi?i

Juso Grebovi?:

Tada u tom napadu su teško ranjeni dvojica specijalaca, Ale zapovjednik speijalaca i Mileta. Ale neustrašiv momak, strašan borac, metak ga je pogodio u ki?mu, a Marijana je pogodio metak u usta. Kako je ?ovjek ostao živ i doktori se ?ude. Sve sto se kretalo tim putem, ?etnici su pokrivali sa snajperima i ranjavali moje suborce. Tako da se malo tko kretao tim putem, svi su se kretali kroz šumu, žbunje i škripove, a moj jedini put je bio taj kojeg su oni pokrivali sa snajperima. Sa BST koji je težak 138 kg nisam mogo preko grmlja i škripova. Kona?no smo došli ispred Vukovi?a.

NASTAVLJA SE

Comments are closed.