Rat za Vukovi?e

     Ja sam se opet vratio gore da vidim da nije ranjen ali ga nisam našao, odlu?ili smo se vratiti u selo jer nismo imali šatorska krila da ponesemo pokojne Obuljena i Å emana, a i da vidimo da se Vlaho nije vratio u selo. Kad smo došli u selo rekli smo da smo našli Obuljena i Å emana, pitali smo jeli Vlaho došao, a oni nam kažu da nije dolazio, svi smo ostali bez rije?i.

      Odlazi druga grupa da donesu Šemana i Obuljena, donose ih pred sam mrak u selo, a poslije toga evo i Vlaha – cijeli je u šoku. Pitamo ga što je bilo, gdje se izgubio, a on nam je jedva objasnio da kada je on pobjegao sa ?uke otišao je desno a mi lijevo i naletio je na ?etnike, ali ga sre?om nisu vidjeli jer se sakrio u neki grm. I tako je tu ostao nekoliko sati dok nije pao mrak.

     Sutra nam dolazi smjena svima nam je jako potrebna , smjena je neka ekipa koja je držala položaj u Župi, ja im objasnim ukratko o topu i njegovom djelovanju. Putem do ku?e film mi se po?eo odmotavati stalno sam vidio slike poginulih Zoke , Obuljena, Volarevi?a, Å emana, ranjene Aleta specijalca, Milete , Geja, Cipola,  Dada, Marka i druge.

     Došli smo trajektom u luku grad lijep kao uvijek, grad za kojega se vrijedi boriti. Sutra dan ?ujemo da su Vukovi?e opet zauzeli ?etnici. Nakon 3 dana idem opet na položaj, naši opet uzimaju Vukovi?e! Na moje veliko iznena?enje nalazim moj top u selu, samo sto su ga ?etnici stavili u drugi položaj – okrenut prema nama, ali su sa njega ukrali opti?ki nišan.

I NEMA VIÅ E.

Koliko je Juso napisao – toliko je objavljeno. Mislim da ovakvih autenti?nih crtica i sje?anja itekako nedostaje, jer kroz Jusovo jednostavno kazivanje doga?aja svejedno se iscrtava slika ljudi koji su odlu?no branili svoje, baš ono što  branitelj dragovoljac jest. ?ovjek koji je iz mira prešao u rat, o?vrsnuo u tome paklu u kojemu se ginulo, postao ratnik i obranio svoje!! Hvala Jusu i svim ratnicima.

Comments are closed.