Po?etak

Po?elo je to prije, ali nama su se pojavili, doletjeli avionima 01.10. ruše?i sve što nam je trebalo, od trafo stanice pa dalje. Peta kolona im je javila to?ne podatke gdje je koji kabel na stupu TV odašilja?a, gdje je koji prozor na zgradi PTT-a, pa nisu potrošili puno raketa… I krenuli su tog dana i na dubrova?kom podru?ju u tu bezglavu avanturu, koju su platili tijelima koja su vra?ali na istok u kutijama, ali i današnjim položajem: preko Drine, u tri… Pa kako su sadili, tako su i požnjeli, od velike nastala je mala, mizerna. Puno zinuli, pa izjeli… Sliku sam snimio nakon prvog udara u odašilja?e na Sr?u.

 

Sr?, prvi udar

Comments are closed.