Ratne štete…

Napomena: svakako pro?itati do kraja!

Rat, osim ljudskih žrtava, izazvao je veliku štetu na imovini dubrova?kih gra?ana. Poharana je dubrova?ka okolica, napadnut je i sam Grad, na koji je palo oko 3000 projektila, ošte?eni su mnogi važni objekti i crkve, pokradena stoka i mnoge druge dragocjenosti. Rat je posebno teško pogodio jugoisto?ne pograni?ne dijelove Dubrova?ke Republike – Konavle i Župu dubrova?ku. Tamo su se vodile ratne operacije, tamo je prolaskom vojske, došlo i do masovne plja?ke pokretnina i paleži nepokretnih dobara.

E… pa nije to 1991-1995, nego 1806 godine!!!! Dva puta ?itamo isti opis, nedo Bog i tre?i put!!

(Knjiga “Ratna šteta u Župi dubrova?koj 1806. godine”, Vekari?-Kapetani?)

Comments are closed.