Pljačke – tiskara

Vratiti opljačkano!

Štamparija “Ivo Čubelić” iz istorijskog jezgra Dubrovnika stradala je u “nužnim operativnim dejstvima” – demontirana je i poslije “oslobođenja” Cavtata prebačena u Nikšić, Titograd i na Cetinje.
U grad pod Lovćenom dopremljena je najsavršenija mašina za rotoprint obostranu štampu, elektronske foto-kamere i kompletna oprema za ofset pripremu. Možda javnost za to ne bi ni znala, da 27 građana Cetinja nije uputilo peticiju, koju je objavio Monitor: “Najoštrije protestvujemo protiv zvanično-vojnog ‘dodjeljivanja’ ratnog plijena – razmontirane opreme dubrovačke štamparije izdavačko-štamparskom preduzeću Obod Cetinje, koje je, činom prihvatanja i dopremanja na Cetinje obrukalo sebe, Cetinje i Crnu Goru, posebno u predstojećoj jubilarnoj 500-godišnjici slavne Obod štamparije. Zahtijevamo od IŠP Obod Cetinje i nadležnih u SO Cetinje da se javno odreknu ovog opljačkanog ‘poklona’ i da ga vrate nedobronamjernom ‘darodavcu’, ‘oslobodiocu’ Dubrovnika od ustaških mašina, opreme i sirovina”.

2 Comments to “Pljačke – tiskara”

  1. By Dubo, 09/01/2010 @ 06:19

    Da bilo ih je… ali niti na prste jedne ruke ih nebi nabrojili, ako gledamo one koji su DIGNULI svoj glas protiv mas-ludila. Najsvjetlija točka i ponos Crne Gore svakako je Jevrem Brković. Donekle je i razumljivo da se malo tko usudio javiti, jer su stvaranje psihoze i manipulacija narodom bili “stručno” dirigirani iz Beograda, uz svesrdnu pomoć Podgoričkih ideologa. Osvješćivanju Crnogoraca doprinjela su tijela poginulih vojnika koja su se počela u sve većem broju vraćati u Crnu Goru, kada im je postalo jasno da se ne radi o izletu “na kafu”. Tada su se počeli stidljivo probijati glasovi naroda, ali opet Boke i primorja, ali ne i unutrašnjosti.

  2. By Nikola Duper, 09/01/2010 @ 00:35

    Pa lijepo je znati da i sa “druge strane” ima ljudi. Da ih je barem bilo više onda kad je bilo najpotrebnije.