NextGEN Gallery Plugin Not found

Pljačke – tiskara | Rat u Gradu

Pljačke – tiskara

Vratiti opljačkano!

Štamparija “Ivo Čubelić” iz istorijskog jezgra Dubrovnika stradala je u “nužnim operativnim dejstvima” – demontirana je i poslije “oslobođenja” Cavtata prebačena u Nikšić, Titograd i na Cetinje.
U grad pod Lovćenom dopremljena je najsavršenija mašina za rotoprint obostranu štampu, elektronske foto-kamere i kompletna oprema za ofset pripremu. Možda javnost za to ne bi ni znala, da 27 građana Cetinja nije uputilo peticiju, koju je objavio Monitor: “Najoštrije protestvujemo protiv zvanično-vojnog ‘dodjeljivanja’ ratnog plijena – razmontirane opreme dubrovačke štamparije izdavačko-štamparskom preduzeću Obod Cetinje, koje je, činom prihvatanja i dopremanja na Cetinje obrukalo sebe, Cetinje i Crnu Goru, posebno u predstojećoj jubilarnoj 500-godišnjici slavne Obod štamparije. Zahtijevamo od IŠP Obod Cetinje i nadležnih u SO Cetinje da se javno odreknu ovog opljačkanog ‘poklona’ i da ga vrate nedobronamjernom ‘darodavcu’, ‘oslobodiocu’ Dubrovnika od ustaških mašina, opreme i sirovina”.

Comments are closed.