Plja?ka Konavala

Najezda skakavaca

“Mnogi crnogorski rezervisti, zga?eni onim što su vidjeli i doživjeli u tzv. dubrova?koj operaciji, s vidnim traumama i u pijanim no?ima, opisuju užas histerije plja?kanja svega i sva?ega, kao – ‘najezdu skakavaca’. Plja?kani su prozori, tepisi, WC-šolje, bijela tehnika, video-rikorderi, hrana, pi?e, kerami?ke plo?ice, parketi… Konvoji privatnih automobila, iznajmljenih i pozajmljenih šlepera i autobusa, kretali su se iz Konavala za Crnu Goru, u pomo? rezervistima su priskakali ro?aci, kumovi i bratstvenici, da se ‘zafati što više’, ‘da ne ostane, ne valja…’. S aerodroma Ćilipi rezervista iz Nikši?a odnio je i pokretne merdevine…Poznati su i ‘crnogorski panciri’ – konavoski pršut oka?en naprijed i otpozadi, o juna?ki vrat. Ojkalo se, podvriskivalo i arlaukalo sve i svašta…

(Vladimir Jovanovi?,
Naša Borba, avgust 1997)

Ipak, poštenih i objektivnih izjava i ?lanaka se vazda na?e!!

Comments are closed.