NextGEN Gallery Plugin Not found

“Samo” 500-700?? | Rat u Gradu

“Samo” 500-700??

Lutaju?i po internetu na?oh i ovaj opis napada na Konavle, sa stranica novine “Pobjeda”. Ali, nije mi nešto jasno: Braco ih je skupa sa sobom ugrupi nabrojio 22, bilo je možda nekoliko puta više policije, ma ajmo zbrajat… 200 ljudi? Više? Manje… ok i ja bubam ali… jbna neka matematika je u pitanju, ako je po njima na našoj strani prvi dan poginulo izme?u 500 i 700 ljudi… Ako ja znam ra?unati, oni su svakog našeg poginulog “otprilike” ustostru?ili?!? Ma…u strahu su velke o?i! E, još nešto: Braco je pogriješio jer je reko da njesu imali avijaciju, ma ipak para da su i bombe bacali… od 500 kg, ko ovaj ?lanak.

N.B. ocjenu “Ovako je pisala…” dao je netko tko je objavio tekst na internetu!
“OVAKO JE PISALA TEÅ KO POREMEĆENA „POBJEDA“: Jutros, tek što se no? spremala da ustupi mjesto danu, dakle, nešto poslije pet ?asova, žitelje podru?ja na uzavreloj i krvavoj granici izme?u Crne Gore i Hrvatske probudile su žestoke detonacije od kojih su podrhtavala prozorska okna i vrata u ramovima. Jedinice JNA po?ele su da snažno tuku iz artiljeriskih oru?a najve?ih kalibara – sa brodova, zatim sa Prevlake i Luštice, kao i sa Prjevora i Mojdeža, sela najbližih Hrvatskoj. Tu?eni su položaji ustaških paravojnih formacija u Molunatu, Konavlima, Vitaljini i drugim mjestima u okolini Dubrovnika. Prije toga dejstvovala je avijacija. Jeka mo?nih artiljerijskih oru?a prakti?no od onda i ne prestaje.

Sada je 12 ?asova. Život u Herceg-Novom odvija se normalno ali ljudi pomno osluškuju potmule detonacije i još pominje zvani?no nepotvr?ene vijesti koje stižu, prakti?no, iz ?asa u ?as. Po njima, u Konavlima je ju?e i sino? poginulo izme?u pet i sedam stotina pripadnika “šarene vojske” Franja Tu?mana. Kupari su sravnjeni sa zemljom, srušen je TV repetitor na Sr?u.”

Comments are closed.