Mokošica, Osojnik

Juso Grebovi?:

Došao je dan kad su se ?etnici povukli iz Mokošice i mi prelazimo sa barkama preko na drugu stranu, mene šalju sa mojim bestrzajnim topom u Komolac na benzinsku pumpu da nebi ?etnici krenuli sa Brgata s tenkovima. Moja posada na topu je bila Ivo Gojak, Božo Perak, Ante iz Lisca. (neznam mu prezime) Kad smo došli na benzinsku, sa golubovog kamena iz brovinga su po?eli štemati po nama i  brzo smo pobjegli u garažu preko puta benzinske. Garaža nije imala vrata tako da su metci ulijetali u garažu, vidjeli smo da ako tu ostanemo da ?emo svi poginuti i brzo smo istr?ali iz garaže, pa uza skaline utr?ali u ku?u, gdje je ve? bilo sigurnije. Nakon 5 minuta pale su dvije minobaca?ke granate ispred garaže.

?ekali smo no?, pa da se maknemo odatle. Kada je bilo dovoljno mra?no vu?emo top i idemo prema izvoru za Mokošicu. Kad smo došli u Mokošicu, ukrcavamo se u kamion i idemo za Osojnik. Tu smo preno?ili, a sutra ujutro kad smo se digli imao sam što vidjeti! Osojnik je bio cijeli spaljen i oplja?kan, a groblje na Osojniku bilo je potpuno uništeno!! Svaka nadgrobna plo?a je bila dignuta a svaki mrtva?ki sanduk otvaran. Teško je bilo povjerovati da su ljudi to u stanju uraditi.

NASTAVLJA SE

 

Comments are closed.