Ratna sje?anja – 22

     Branitelji su me lijepo primili i pokazali mi razaranja na tvr?avi. Sumnjam da su imali puno gostiju gore, ali svejedno se upitam dali se netko sje?a tog ve?ernjeg posjeta… Pokušao sam rekonstruirati mjesto gdje nam je bila radiona, ali je to bio težak zadatak. Sve srušeno, hrpa kamena i cigle, iz koje je provirivao poneki komad alata. Uzeo sam jedna zar?ala kliješta za uspomenu. Na plafonu sale odašilja?a zjapila je pove?a rupa od minobaca?ke granate. Prva rupa od mnogo kasnijih . U hrpi sva?ega što se motalo pod nogama po podu ispod rupe, spazio sam rep i dio tijela minobaca?ke granate i pokupio ga. Zabila se malo u donju plo?u, ali je nije ozbiljno oštetila. To je od one najve?e, 120 mm i ?uvam je kao uspomenu na taj ve?ernji posjet Sr?u i braniteljima, a i kao prvu od mnogo onih koje su slijedile, prva koja je probila krov i plo?u i završila u pogonu.

     Braniteljima sam ispri?ao ono što sam mislio da bi im moglo koristiti, pa sam se kasno napipice po mraku sam polako spustio u grad. Dogovorili smo se da se moram javiti stražaru na magistrali, kojega ?e oni obavijestiti, ali kad sam stigao nisam nikoga vidio. Zvao sam u po glasa sve dok mi se nije javio, bio je 100 metara niže od mene. Vjerujem da me zafrkavao kada je rekao da on po no?i prvo puca, pa onda pita tko ide. A možda i nije ? Mislio sam da se šali i kad je rekao da mu nitko nije javio da trebam nai?i, ali kada su mi to kasnije potvrdili u ku?i u koju me odveo, nije mi bilo svejedno. Netko je na Sr?u zaboravio obe?anje, što je moglo po mene tragi?no završiti. Kako je netko od njih dolje imao od ranije obavijest da ?u i?i gore, uskoro su me pustili doma.

     Jednog dana pojavila se mogu?nost da moja obitelj ode iz grada Francuskim ratnim brodom – bolnicom «La Rance». Dogovorili smo se, pa je supruga pristala iskoristiti  priliku, jer JNA nije smjela pregledati Francuski ratni brod. Ja mislim da se pomalo budila i Europa… Vijesti i izvješ?a su putovali i probijali opsadu. Na tome su radili svi koji su mogli, ONB – prenose?i filmove, RTZ, prenose?i reportaže za ITN i druge, pa i moj packet radio, javljaju?i kako nam je. A kako znam isplesti pri?u, pa ako treba i dodati malo, siguran sam da te poruke nisu prolazile bez odjeka! Svijet se budio, ali ne baš brzo, a još manje u?inkovito.

NASTAVLJA SE

Comments are closed.