NextGEN Gallery Plugin Not found

Matija Babi?, Index.hr: | Rat u Gradu

Matija Babi?, Index.hr:

NAPOMENA: ne?u danas objaviti po stranicu ratnog dnevnika i knjige, ?ini mi se da se iza brda krupne stvari valjaju u ovoj državi!

POSVE logi?no za državu sjebanu od vrha do dna, objava registra branitelja, herojsko djelo nepoznatog po?initelja, u?injena je protuzakonito.

Na veselje svih branitelja, a na užas svih “branitelja”, objavljen je njihov registar. “Who was who in 1991”.

Dok su jedni na prvoj crti gubili ruke i noge bore?i se za ideale, drugi su s rej-bankama i u maskirnim vestama iz H&M-a ?uvali haustore na Peš?enici, da bi potom ?lanskom iskaznicom HDZ-a podizali onu braniteljsku, a tu?e udove, jetra i bubrege razmijenjivali za svoje stanove, kompanije i funkcije.

Objavljeno je protivno zakonu, naglašavaju svi. Pa jebo takve zakone, ako je sve najgore što se Hrvatskoj dogodilo u?injeno u skladu sa zakonom: telekom i banke za sitne pare u džepove sitnih ljudi prodane su strancima, sve drugo poklonjeno je kriminalcima koji su u pravo doba shvatili da je isplativo kartati belu s Franjom ili kupovati kornete od Nevenke.

Pa je potom jedna službenica po imenu Ankica pronašla devizni konto familije Tu?man, i odlu?ila javnosti obznaniti tko nas je plja?kao i gdje su završile pare od rasprodaje Hrvatske? Podsje?am, i to je u?injeno u suprotnosti sa zakonom.

Po zakonu su nas oplja?kali. Jadranka je po zakonu dobila stan koji joj ne pripada. Registar po zakonu nije smio biti objavljen. Å to zaklju?iti: Želite li napraviti nešto dobro za Hrvatsku – to ne?e biti po zakonu.

Registru se trenutno ne može pristupiti, ali uskoro ?e se navala smanjiti i to ?e biti mogu?e. Å to ?e se tada dogoditi s lažnim braniteljima? S onima za koje se ne možete prisjetiti da su s vama dijelili front? Je li za o?ekivati da ?e se s njima obra?unati država? Ista ona država koja im je taj status i dala, i potom dva desetlje?a kao najve?u tajnu ?uvala popis ljudi koji su je oslobodili?

Vjerovati državi koja ratne heroje predstavlja kao psihi?ke bolesnike, a ratne profitere kao uspješne menadžere? Ili sami prosurfati listom i prona?i svako govno koje se na ra?un tvoje noge, ruke i bubrega odlu?ilo obogatiti. I pojasniti mu da ga ovog puta ni Franjo ni Ivo ni Jadranka ne?e spasiti.

Po?istiti ispo?etka i po?istiti sve redom, možda je ovo prvi korak u tom smjeru. Pa ako je u suprotnosti sa zakonom, još i bolje. U svim normalnim državama vlast se prilago?ava zakonu, samo se u Hrvatskoj zakoni prilago?avaju vlasti. Ako to dozvolimo, neka im bude. Ili ?emo odabrati drugo rješenje: nit ?emo se mi držati njihovih zakona, nit ?e oni biti vlast.

Matija Babi?

Comments are closed.