Put od Križa

    Danas je ovaj prostor rezerviran za dubrova?ki put od Križa. Pješa?i se do vrha Sr?a, (one koji na vrh do?u s autom, a MOGU se popeti jednostavno prezirem!) pa je onda ispod kamenog križa misa. Tvr?ava Imperijal na Sr?u jednostavno plijeni pogled, oko i nehote?i broji one brojne pogotke iz svih mogu?ih vrsta oružja. Naravno, misao skrene na one malobrojne koji su obranili taj položaj, zajedno sa onima koji su tu zauvijek ostali. Slava im i hvala.

Comments are closed.