NextGEN Gallery Plugin Not found

7.listopada 91 Dubrova?ki vjesnik br.3 | Rat u Gradu

7.listopada 91 Dubrova?ki vjesnik br.3

Za 06.listopada ratno izdanje Dubrova?kog vjesnika br. 3 od 7. listopada 1991. kaže: “Neprijateljski zrakoplovi su u dva navrata istresali bombe i raketirali ve? ranije ošte?eni odašilja? na Sr?u.” Piše da je zapaljena preostala borova šuma na Sr?u, a zahvaljuju?i nat?ovje?anskim naporima vatrogasaca dio šume je spašen. (Uvijek su bili na visini zadatka!) Iako piše o uspjesima i neprijateljskim gubicima, nebih citirao izvor jer je nepouzdan, a imao je svakako zadatak održati nam moral – koliko je mogao, pa su malo i pretjerali – 60 mrtvih i 110 ranjenih, predala se 23 vojnika, uništena 1 topovnja?a, 1 tenk, 3 oklopna vozila, 1 helikopter i desetak kamiona… para da smo imali mo?nu artiljeriju?

Comments are closed.