Category: Strijela 1M

Bjelovar – 18

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku Ne znam, možda sam i zaboravio, ali se ne sje?am više niti jednog doga?aja koji se tada dogodio. Mislim da nam je svaki dan bio sli?an, a tu smo bili desetak dana, sve do kraja smjene, negdje oko 15-20.07.1992. Ne sje?am se ni to?nog datuma. ?ak su mi potpuno izblijedjele […]

utorak ožujak 5th, 2013 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 18

Bjelovar – 17

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku Ljudima je sama naša pojava ulijevala nekakvu sigurnost, ne znam zašto je to tako bilo, ali imali smo osje?aj kao da smo nekakve pop zvijezde ili poznati nogometaši. Bili smo ponosni što je to tako i to nam je dalo još više motiva da sa?uvamo stari hrvatski grad od mogu?ih novih […]

subota veljača 23rd, 2013 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 17

Bjelovar – 16

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku Danas kada nekom želim ispri?ati i to malo što sam proživio , ne da se hvalim nego samo da ispri?am, kažu – daj nemoj o ratu, kad je to bilo, prije dvadeset godina. Prestani živjeti u prošlosti.

subota veljača 16th, 2013 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 16

Bjelovar – 15

 Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku Mi u PZO smo uvijek u nezahvalnoj situaciji što se ti?e položaja. Naime, uvijek se nalazimo izme?u dviju vatre, pa preko nas prelaze i naše i njihove granate koje traže naše topovske položaje.Tako je tih dana stalno fijukalo iznad nas, nekad kratka njihova, nekad preba?aj , pa pukne u Knezovima, pa […]

subota veljača 9th, 2013 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 15

Bjelovar – 14

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku Nije još svanulo.Po?eli smo sa pripremama. Javili su nam da uskoro po?inje akcija i da ?e u našem podru?ju djelovanja biti prelet naših Migova. Izvadili smo maskirnu mrežu, Strijelu stavili u borbeni položaj – dignuli smo rakete. Krenuo sam na operatorsko mjesto kada su nam iznad glave, u brišu?em letu, […]

subota veljača 2nd, 2013 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 14

Bjelovar – 13

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku Vratili smo se u Orašac , ovaj put sa Strijelom. Takva je zapovijed. Došla mi je na pamet fantasti?na ideja: naša Strijela je borbeno oklopno vozilo koja je ujedno i amfibija. Možeš se njome voziti i kopnom i vodom. Sav oklop je zašti?en protiv nuklearnog i biološkog oružja, pa tako […]

petak siječanj 25th, 2013 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 13

Bjelovar – 12

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku Tada smo bili na položaju iznad Gruža, tamo gdje sada po?inje most. U to vrijeme se govorilo da ?e se tu jednom izgraditi most. Pogled je bio prekrasan, jer mi i moramo biti tamo odakle se sve vidi. Jedno popodne u luku uplovljava brod. Veliki, prekrasan brod, nešto kao kruzer. […]

petak siječanj 18th, 2013 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 12

Bjelovar – 11

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku   A na plaži grafiti: ovo je srbija, ovo je crna gora, ?etiri es, rade, milovan – trebinje… U tom trenu dvije granate padnu ponovno u more, valjda je bio preba?aj. Vikne Goran: Dosta je bilo, pa nisam lud da poginem na plaži! Tek tada sam shvatio da stvarno, ali […]

petak siječanj 11th, 2013 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 11

Bjelovar – 10

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku Stalno se ?uju eksplozije u daljini, pa malo bliže. “Tu su i vaši iz Bjelovara sa samohodnim haubicama”, kaže isti gospodin. Pitam ja dali ?etnici tuku po Orašcu? Kaže gospo?a: “Ma cijeli rat nije pala granata tu kod nas”. Tek što je to izrekla, grune granata u brdo iznad, dvjesto […]

petak siječanj 4th, 2013 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 10

Bjelovar – 9

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku MOJ DOLAZAK U ORAÅ AC  Bez lažnog dodvoravanja ikome: bio sam ponosan što idem u Dubrovnik. Stari Hrvatski grad, izmu?en u ratu do tada, druga?iji okoliš od našeg ravni?arskog, volim more… Sve su to elementi koji su prevladali da pristanem i?i. Znao sam da ne?u biti heroj, da ne?u posmicati 100 […]

petak prosinac 28th, 2012 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 9

Bjelovar – 8

I tako, Ivan je ispri?ao svoj dio pri?e, a Strijela je stala negdje oko Plo?a. Å to je bilo dalje? Vra?amo se Alenu i njegovome dijelu pri?e! PO?ETAK      Naša postrojba 1 STRD PZO BJELOVAR je bila na terenima koji su uglavnom bili u ravni?arskim krajevima: Pakrac, Lipik, Daruvar, ?akovo, Osijek, Prekopakra i Bjelovar sa okolicom. […]

petak prosinac 21st, 2012 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 8

Bjelovar – 7

PRI?A IVANA BANIĆA: ZABORAVLJENA PRI?A BJELOVARSKIH SOKOLOVA Dani poslije opisanog napada zrakoplova bili su užasni jer smo skoro svi dobili virozu crijeva, proljev. Stres je u?inio svoje i sve što smo stavili u usta skoro tjedan dana, išlo je istog trena iz nas van. No nismo se dali jer smo znali da idemo dalje, da […]

petak prosinac 14th, 2012 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 7

Bjelovar – 6

PRI?A IVANA BANIĆA: ZABORAVLJENA PRI?A BJELOVARSKIH SOKOLOVA U trenu smo bili spremni. Imao sam ure?aj i slušao dojave, a operater Marijan me gledao kao u Boga da mu pokažem gdje su – jer nam u Strijeli nije radila veza! I onda, za?uli smo ih i ugledali. Sje?am se, Dugi, koji je stajao pored mene je […]

petak prosinac 7th, 2012 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 6

Bjelovar – 5

PRI?A IVANA BANIĆA: ZABORAVLJENA PRI?A BJELOVARSKIH SOKOLOVA Bio je kraj travnja i jako vru?e. Smjestili smo se svi zajedno ispod Strijele u hlad. Odjednom ?ujemo mumljanje negdje u zraku. Znali smo da su to neprijateljski zrakoplovi jer su ostali letovi bili zabranjeni. Zapovijed je bila da u slu?aju naleta zrakoplova bojevo djelujemo. Nismo se mogli […]

petak studeni 30th, 2012 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 5

Bjelovar – 4

PRI?A IVANA BANIĆA: ZABORAVLJENA PRI?A BJELOVARSKIH SOKOLOVA Ukrcali smo Strijelu na trajekt gdje je ve? bilo sve krcato vojskom. Postrojbe su bile iz svih krajeva Hrvatske ali mi smo bili jedinstveni i svi su nas gledali. Tek tada smo postali svjesni da smo nekom važni i da naša prisutnost nešto zna?i.

petak studeni 23rd, 2012 in Strijela 1M | Comments Off on Bjelovar – 4