Bjelovar – 9

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

MOJ DOLAZAK U ORAÅ AC

 Bez lažnog dodvoravanja ikome: bio sam ponosan što idem u Dubrovnik. Stari Hrvatski grad, izmu?en u ratu do tada, druga?iji okoliš od našeg ravni?arskog, volim more… Sve su to elementi koji su prevladali da pristanem i?i. Znao sam da ne?u biti heroj, da ne?u posmicati 100 ?etnika i da ne?u i?i u borbu prsa o prsa. Ali sam isto tako znao da ?u dati sve od sebe da tim oružjem što ga imam, zaštitim i de?ke koji sa ?uka navode topnike i te topnike i tenkove, borce koji na prvoj crti jurišaju na neprijatelja, grad Dubrovnik.

 Oprostio sam se od Tanje (oženio sam se u 22-oj). Krenuli smo predve?er kombijem Citroenom. Goran, Ante, Alek i ja, te naš voza? Kontrec. Putovali smo preko Zagreba, Karlovca, Generalskog Stola do trajekta Prizna – Žigljan na Pagu. Paški most pa dalje do Splita, u Makarsku na kavu, Opuzen i kona?no Orašac.

Bila mi je to jedna od najuzbudljivijih vožnji u životu. Ina?e i sam volim voziti brzo, ali sigurno, bez ulaska u škare i dovode?i se u nekakve situacije da ugrozim sebe i putnike koje vozim.            ?ak volim ?uti da me netko koga vozim pohvali i da kaže kako se voli voziti sa mnom. Kažem, a ne vozim uop?e sporo. Ali ovo što nas je voza? Kontrec vozio i dan danas mi je urezano u sje?anju. Po onim serpentinama na Velebitu i Pagu, zavojima, ravnicama, prilikom pretjecanja, vozio nas je tako brzo kombijem koji je baš mogao i potegnuti, gdje ?ak ni ja ne bih pokušao brzo voziti. Ali isto tako je zra?io takvom sigurnoš?u i znanjem da niti u jednom trenutku nisam pomislio što nam se može dogoditi ako pogriješi. Hvala mu na toj vožnji.

Stigli smo u Orašac. Našli smo de?ke koje mijenjamo, zaželjeli su se ku?e i htjeli su što prije krenuti doma. Preuzeli smo Strijelu, opremu, zadatke i oni su otišli. Bili smo smješteni baš u Orašcu. Sje?anja su izblijedjela, ne znam da li bih sada našao tu ku?u, kod jedne obitelji, starija gospo?a i ?ini mi se njezin sin, pedesetak godina. Mislim da je bio pomorac, kapetan broda. Baš gospodska obitelj.

Skuhali su kavu za dobrodošlicu, dali nam kola?e i sjeli smo na terasu. Prekrasno…Miris mora, borova, kiwi iznad nas. Kaže gospodin da postoje muški i ženski kivi. Nisam to znao.

NASTAVLJA SE

Comments are closed.