Bjelovar – 14

Alen Habek: Bjelovarci u Dubrovniku

Nije još svanulo.Po?eli smo sa pripremama. Javili su nam da uskoro po?inje akcija i da ?e u našem podru?ju djelovanja biti prelet naših Migova. Izvadili smo maskirnu mrežu, Strijelu stavili u borbeni položaj – dignuli smo rakete. Krenuo sam na operatorsko mjesto kada su nam iznad glave, u brišu?em letu, doslovce desetak metara iznad nas preletjela dva Miga 21. Nisu imali nikakve oznake , vidjeli smo pilote i oni su vidjeli nas. Pogledi su nam se sreli!

Bacili su krma?e na Golubov kamen, razdvojili se svaki na svoju stranu i nestali. Sve to je trajalo ?etrdesetak sekundi. U isti tren je po?ela uzbuna u gradu i naša topni?ka vatra. Tako je po?ela akcija Tigar.

Poslije toga smo prepri?avali kako bi bilo dobro da su to bili srpski avioni. Naime , Strijela 1 M ima 4 rakete koje ga?aju avione u dolasku i odlasku, na visini do 5000 metara. Ima i mogu?nost “stand by“ pripreme rakete i vrlo brzo jedna za drugom mogu izletjeti iz lansera. Avioni bez mamaca su vrlo ranjivi pred takvim sustavom. Sigurno bi jednog spustili na zemlju. Najve?i problem op?enito kod PZO je taj što moraš biti u potpunosti spreman da bi uspješno izveo ga?anje, tj. da bi pogodio metu. Za avione koji su na velikim visinama imaš dosta vremena za pripremu i ispaljivanje rakete, a za avione u niskom letu samo deset-dvadeset sekundi. Pa ako si izvan vozila, ra?unajte koliko vam treba da u?ete unutra, upalite sistem ga?anja, na?ete metu, ulovite zahvat, malo pretjecanje i ispalite. Sigurno najmanje minutu.A avion prolazi. Na brdovitom podru?ju gdje avion ima šansu brzo umaknuti iza brda imate 10-15 sekundi vremena da ga pogodite.

Na po?etku rata, kada nas Srbi nisu shva?ali ozbiljno, avioni su letjeli na srednjim visinama te išli u napade ve?inom sa zastarjelim avionima tipa jastreb i galeb. Vozikali su se naokolo kako su i koliko htjeli. Kada smo ih po?eli rušiti raketama, topovima pa i kalašnjikovima malo su promislili prije nego su po?eli „dejstvovanje“. Nakon gomile srušenih aviona taktika im je postala niski, brišu?i let iznad krošnja drve?a i cik-cak let, ispaljivanje raketa ili bombi i bijeg.  No ni tu nisu imali previše uspjeha. Naša PZO je ve? postala profesionalnija i uigranija, te sa odli?nim sustavom promatranja i dojave bila spremna na sve taktike neprijatelja.

Comments are closed.