Packet radio-povijest

Autor: Dubo Lasi?
Å to je zapravo taj packet radio?

NAPOMENA: pišem ovo 19 godina kasnije, da se prisjetim i da vidim što sam zaboravio… Zato su mogu?e nepreciznosti i neslaganja, pa ako ih bude molim povratne informacije! Nažalost i datumi i redoslijed doga?aja po?eli su se miješati. Ali, ovako zamišljam da bi svi koji imaju nešto re?i, trebali to re?i u mikrofon, ili napisati. Ina?e, za “proslavu” 20 godišnjice napada, bit ?e previše toga zaboravljeno! 

   Veza se ostvaruje na UKV radio amaterskom podru?ju sistemom “skakanja” sa brda na brdo, prvi repetitor (digipiter) “dodaje” poruku susjednom, ovaj slijede?em i tako do Zagreba ili Sarajeva, Ljubljane, Rima ili Stockholma.

   Ako ?e i zvu?ati ?udno, ipak packet radio je uvod u ovo što danas koristimo – internet!! Bio je sredstvo komunikacije, slanja mailova, imao je BBS (bilten bord sustav) na kojemu su se ostavljali tekstovi, dakle recimo kao facebook… O brzinama prijenosa kakve se danas ostvaruju nije se moglo ni misliti, brzina prijenosa od 1200 BPS je tako mala da je to današnjem ?itatelju teško zamisliti! Pri takvim brzinama jasno je da se moglo prenijeti jednostavne sheme, ali slike jako teško!

   Digipiteri su jedinice koje se sastoje od UKV radio stanice i ra?unala, sa programom koji omogu?uje da se primljena poruka pohrani i proslijedi slijede?em onda kada to uvjeti veze (propagacija, smetnje, nestanci struje itd) dopuste. Tako?er sustav stalno provjerava integritet poruke i tek kada je ona kompletirana šalje potvrdu prijema.

   Poruka je tekst napisan na ra?unalu, koji ra?unalo pretvori u specijalne zvukove, odnosno kodira ih, te još dodatno šifrira sa zadanom zaporkom, pa je gotovo nemogu?e dešifrirati poruku. Pogotovo jer svaka stanica koristi druga?iju, ranije dogovorenu, zaporku! Na obi?nom prijemniku to je samo nekakvo cvrkutanje, sli?no onome kod faksa ili spajanja na Internet. Ne tvrdim da se šifra nebi mogla razbiti, ali u nekom odli?no opremljenome vojnom centru, a i tamo nakon prili?no vremena i rada.

Modem na slici je moj “doma?i rad” negdje davno osamdeset i neke, a priklju?ivao se na obi?ni Spectrum! I radilo je sve, to je bio po?etak packet radija u Dubrovniku. Nije u to doba bilo ni jednog digipitera u okolini, pa je trebalo ?ekati dobre “propagacije” (uvjete prostiranja radio valova na UKV) te sa usmjerenom antenom “pogoditi” neki od talijanskih digipitera, obi?no onaj na monte Garganu. Ali – krenulo je…

Taj period “uhodavanja” itekako je vrijedio kasnije kada je u ratnim uvjetima trebalo prenijeti poruke, naj?eš?e do Zagreba.

UKV radio stanica preko koje se odvijalo slanje i prijem packet poruka.

Comments are closed.