Križni put

Ove ljude su ubijali iz osvete i straha… Treći u koloni nema ni cipele, opasan protivnik…

Fotografije su u Albumu Bleiburg…

 

Comments are closed.