Packet komunikacije

Autor: Dubo Lasi?

    Spektrum sa svojim ograni?enjima, TV-om umjesto monitora, sa u?itavanjem preko kazete sa magnetskom trakom prili?no je nezgrapno sredstvo, pa se pomalo prelazilo na XT (AT je bio pojam) ra?unala, po karakteristikama smiješno skromnim, a jako skupim, sve po današnjim mjerilima. Uglavnom se kupovalo u Minhenu (poznata Schiller strase) pa je sa carinom bilo sve skupa još skuplje.
    Ali, i modem se razvijao onako kako to u radio amaterskom svijetu ide – munjevito, naravno u samogradnji. Slovenci su bili pioniri u packet radiju, a imali su i dobre stru?njake koji su projektirali sklopove, ali i tiskane plo?ice koje su proizvodile privatne radionice u ve?im serijama i nije bilo skupo. Naravno opet je ve?inu elektroni?kog materijala trebalo kupiti u Schiller strasse u Minhenu.
 

    Na slici je prvi “pravi”modem koji sam “složio”. Bilo je to ve? ozbiljno ra?unalo, sa Z80 procesorom, epromom sa programom koji je naravno napisao radio amater, amerikanac WA8DED. Kasnije sam ih napravio još desetak, pa je mala zarada pokrila i materijal za ovaj prvi! Jednog dana, kad dobijemo muzej Domovinskog rata (?) ponudit ?u i ovaj modem da ga izlože… Pa i to je dio rata?

Comments are closed.