Pogibija heroja Miljenka Bratoša I dio

This entry is part 1 of 9 in the series Miljenko Bratoš

    Zahvaljujem dr. Jakši Ragužu na dozvoli da objavim njegovo istraživanje. S Miljenkom sam se igrao u djetinstvu, upravo smo započinjali suradnju na poslovima obrane i tada se nesreća dogodila. Ova objava na blogu je još jedno hvala njegovom djelu. I danas misim da teži udarac u tome momentu nismo mogli doživjeti!  

Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

             U srijedu 25. listopada 2011. obilježena je dvadeseta obljetnica pogibije sekretara Sekretarijata za narodnu obranu općine Dubrovnik Miljenka Bratoša. I dok je široj dubrovačkoj javnosti uglavnom poznat doprinos koji je ovaj veliki čovjek i domoljub dao obrani Dubrovnika 1991. godine, do danas su okolnosti njegove smrti ostale predmetom spekulacija i raznoraznih nagađanja. Istraživanja koja sam proveo na arhivskim materijalima Vojnog tužiteljstva VI. operativne zone HV-a omogućila su mi stvaranje objektivn(ij)e i razumljive slike oklonosti u kojima se dogodila ova tragedija. Stoga povodom okrugle obljetnice stradanja ovoga heroja Domovinskog rata podastirem dubrovačkoj i hrvatskoj javnosti rezultate svoga rada.     Read more »

Pogibija heroja Miljenka Bratoša II dio

This entry is part 2 of 9 in the series Miljenko Bratoš

 Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

U miniranju puta za Bosanku angažirani su mineri Odreda naoružanih brodova “Dubrovnik” Mirko Đuka Alemani, Mladen Đović i drugi. Osim miniranjem usjeka na Dubcu odlučeno je da se magistrala između Dubca i Dubrovnika zakrči i konvojem kamiona, velikih kipera natovarenih kamenjem. Time bi se spriječilo JNA da magistralom doveze borbenu tehniku za napad na Dubrovnik. Kovoj je upućen iz dubrovačkog naselja Orkanski visovi ka Župi. Read more »

Pogibija heroja Miljenka Bratoša III dio

This entry is part 3 of 9 in the series Miljenko Bratoš

Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

Nadzorni punkt

            Želeći provjeriti situaciju na istočnom rubu grada koji je postao nova linija obrane, posebice miniranost prometnih objekata ka Žarkovici i Bosanci, koje su obavili mineri Odreda naoružanih brodova “Dubrovnik” koji je tada još spadao pod Sekretarijat za narodnu obranu općine Dubrovnik, te položaje koje je trebala držati njegova postrojba Centra za obavješćivanje, Miljenko Bratoš se oko 21 sat 25. listopada autom zaputio putem Petra Krešimira IV., iz smjera Starog grada ka naselju Zlatni potok. Tom prilikom je prvo obišao kontrolni punkt na Orkanskim visovima koji su držali pripadnici postrojbe osiguranja Centra za obavješćivanje, nakon čega je nastavio vožnju ka Zlatnom potoku. Read more »

Pogibija heroja Miljenka Bratoša IV dio

This entry is part 4 of 9 in the series Miljenko Bratoš

 Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

Škobalj opet ubija…

            Nakon što se doznalo za tragediju pripadnici postrojbe osiguranja Centra za obavješćivanje su uhitili Škobalja i doveli ga u svoj Stožer u zgradi ženskog đačkog doma na Pilama. Tamo ga je ispitivao zapovjednik Rudi Butković. Policajac Škobalj se kleo da nije znao tko je u vozilu, da je samo izvršavao zapovijed. Na kraju su ga neozlijeđenog pustili iz Stožera smatrajući da se radi o nesretnom slučaju. Ipak je zapovjednik Butković tijekom idućih dana obišao i bolnicu kako bi doznao uzrok smrti, i policiju kako bi doznao okolnosti pogibije. Podaci koje je tamo dobio također su ukazivali da se radilo o nesretnom slučaju. Read more »

Pogibija heroja Miljenka Bratoša V dio

This entry is part 5 of 9 in the series Miljenko Bratoš

Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

 „… Svi smo mi bili dosta nervozni i iznureni, šutjeli smo. Netko od nas je šetao po prostoriji a netko je sjedio. Ja sam imao automatsku pušku tipa „Kalašnjikov“ i tu sam pušku odložio na onaj stol a siguran sam da je puška bila zakočena jer sam ja tu naviku stekao od prvog dana rata. Čini mi se da je za stolom sjedio pok. Mehić Salih, a kao što sam već rekao svak od nas je vodio svoju brigu pa nismo obraćali pažnju jedan na drugog. Odjednom ja sam čuo da je Mehić Salih počeo nešto govoriti a i psovao je koliko sam ja uspio razumjeti, bio je razočaran što smo se povukli s Bosanke tj. nije bio zadovoljan što smo napustili položaj. Read more »

Pogibija heroja Miljenka Bratoša VI dio

This entry is part 6 of 9 in the series Miljenko Bratoš

Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA 

Ulica Miljenka Bratoša

Na inicijativu brojnih braniteljskih udruga, a kao simbolični znak zahvale za sve što je učinio za obranu juga Hrvatske, Gradsko vijeće Dubrovnika je 29. siječnja 2008. donijelo odluku da se dio dotadašnjeg Šetališta kralja Zvonimira u Lapadu preimenuje u Ulicu Miljenka Bratoša. Razlog zašto je izabrana baš ta ulica je što je Bratoš tu stanovao, išao u Pomorsku školu, a u blizini je bilo i Zapovjedništvo obrane Dubrovnika. Read more »

Pogibija heroja Miljenka Bratoša VII dio

This entry is part 7 of 9 in the series Miljenko Bratoš

Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

2. Zapisnik Okružnog suda u Dubrovniku o ispitivanju svjedoka Ninoslava Sertića, od 27. listopada 1991. godine

             U svojstvu pripadnika rezervnog sastava MUP-a PU Dubrovnik ja sam pripadnik jedinice koja je sa položaja došla u grad Dubrovnik sa zadatkom da kontrolira određeni dio Ploča. Dana 25. listopada ove godine ja sam od svog zapovjednika, a zajedno sa Džemalom Škobalj dobio zadatak, a prema rasporedu stražarskih mjesta, imajući pri tom u vidu vojnu proceduru i zakone koji vladaju u ratnim uvjetima, kao i policijski sat koji je na snazi u gradu Dubrovniku, da kontroliramo odnosno vršimo kontrolu prometa na putu Petra Krešimira IV., na križanju puteva u pravcu izlaska na JTC i u pravcu hotela „Belvedere“. Read more »

Pogibija heroja Miljenka Bratoša VIII dio

This entry is part 8 of 9 in the series Miljenko Bratoš

Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

3. Zapisnik Policijske uprave Dubrovnik o uzimanju izjave Bara Asanovića, od 18. svibnja 1992. godine    I dio

 Poznato mi je zbog čega sam pozvan da dam izjavu nakon obavljanja informativnog razgovora u svezi sa događajem kada je smrtno stradao Bratoš Miljenko iz Dubrovnika, i u svezi sa navedenim događajem mogu izjaviti sljedeće. Već od početka rata, točnije od rujna mjeseca 1991. god. skupa sa svojim mještanima na Gornjem Brgatu dobrovoljno sam se angažirao u obrani mjesta i područja na kojemu sam stanovao. Read more »

Pogibija heroja Miljenka Bratoša IX dio

This entry is part 9 of 9 in the series Miljenko Bratoš

Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

izjave Bara Asanovića, od 18. svibnja 1992. godine II dio

Već u momentu parkiranja ove „Škode“ nadolazilo je jedno vozilo iz pravca grada marke VW „Golf“, bijele boje, dosta brzo, koje je imalo upaljena svjetla, koje se nije na pokazivanje od strane vojnika sa desne strane zaustavilo, već samo pomalo smanjivalo brzinu dok se nije našlo u razini vojnika lijevo i vojnika desno. Došavši u tu razinu vozač „Golfa“ je nastavio, nezaustavljajući se i povećavajući brzinu, kretati u pravcu hotela „Belvedere“ odnosno „Argentina“ – „Excelsior“. Read more »