Plja?ke – tiskara

Vratiti oplja?kano!

Å tamparija “Ivo ?ubeli?” iz istorijskog jezgra Dubrovnika stradala je u “nužnim operativnim dejstvima” – demontirana je i poslije “oslobo?enja” Cavtata preba?ena u Nikši?, Titograd i na Cetinje.
U grad pod Lov?enom dopremljena je najsavršenija mašina za rotoprint obostranu štampu, elektronske foto-kamere i kompletna oprema za ofset pripremu. Možda javnost za to ne bi ni znala, da 27 gra?ana Cetinja nije uputilo peticiju, koju je objavio Monitor: “Najoštrije protestvujemo protiv zvani?no-vojnog ‘dodjeljivanja’ ratnog plijena – razmontirane opreme dubrova?ke štamparije izdava?ko-štamparskom preduze?u Obod Cetinje, koje je, ?inom prihvatanja i dopremanja na Cetinje obrukalo sebe, Cetinje i Crnu Goru, posebno u predstoje?oj jubilarnoj 500-godišnjici slavne Obod štamparije. Zahtijevamo od IÅ P Obod Cetinje i nadležnih u SO Cetinje da se javno odreknu ovog oplja?kanog ‘poklona’ i da ga vrate nedobronamjernom ‘darodavcu’, ‘oslobodiocu’ Dubrovnika od ustaških mašina, opreme i sirovina”.

Comments are closed.