Pogibija heroja Miljenka Bratoša VI dio

Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA 

Ulica Miljenka Bratoša

Na inicijativu brojnih braniteljskih udruga, a kao simbolični znak zahvale za sve što je učinio za obranu juga Hrvatske, Gradsko vijeće Dubrovnika je 29. siječnja 2008. donijelo odluku da se dio dotadašnjeg Šetališta kralja Zvonimira u Lapadu preimenuje u Ulicu Miljenka Bratoša. Razlog zašto je izabrana baš ta ulica je što je Bratoš tu stanovao, išao u Pomorsku školu, a u blizini je bilo i Zapovjedništvo obrane Dubrovnika.

Zapisnik o ispitivanju: 

 

1. Zapisnik Okružnog suda u Dubrovniku o ispitivanju okrivljenog Džemal Škobalja, od 27. listopada 1991. godine

Okrivljeniku se priopćava zbog čega se okrivljuje i koji osnovi sumnje stoje protiv njega, da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na postavljena pitanja, te da ima pravo uzeti branitelja koji može prisustvovati njegovom ispitivanju.

Razumio sam zašto se okrivljujem i koji osnovi sumnje stoje protiv mene. Želim iznijeti svoju obranu i odgovarati na postavljena pitanja a za sada se odričem prava na branitelje, te izjavljujem:

            Ja sam pripadnik rezervnog sastava MUP-a PU Dubrovnik, a nalazim se u jedinici koja je sa položaja došla u grad Dubrovnik i dobila zadatak da vrši kontrolu dijela Ploča. Od svog zapovjednika dana 25. listopada ove godine, zajedno sa Ninoslavom Sertić dobio sam zadatak da budem na stražarskom mjestu na putu Petra Krešimira IV., a na križanju puteva u pravcu izlaska na JTC i u pravcu hotela „Belvedere“ i to u periodu od 19,00 do 24,00 sata. Naš zadatak je bio da vršimo kontrolu vozila koja bi eventualno prolazila navedenim putem, a naređeno nam je da se ni jedno vozilo ne može propustiti bez da se prethodno izvrši kontrola osoba i dokumenata bez obzira da se u vozilu nalaze civilne osobe ili pripadnici oružanih snaga RH ili pripadnici PU Dubrovnik. Ja sam bio naoružan sa puškomitraljezom cal. 7,62 a Ninoslav Sertić sa automatskom puškom tj. mađarskim kalašnjikovim. Prema instrukcijama koje smo dobili policijski sat u gradu Dubrovniku a poglavito na odnosnom dijelu Ploče je nastupao čim se smrači.

            Vršeći navedeni zadatak ja sam se sa svojim naoružanjem nalazio uz zaštitnu željeznu ogradu tj. na samom desnom rubu kolnika kojim se promet odvija u pravcu hotela „Belvedere“ i gdje se na asfaltnoj podlozi nalazila ona strjelica bijele boje koja je kao horizontalna oznaka označavala obavezan pravac kretanja. Ninoslav se nalazio nasuprot meni sa zadatkom da zaustavlja nailazeća vozila i vrši prije navedenu kontrolu, a napominjem da je moj zadatak bio da ga štitim. Negdje iza 21,00 sat Ninoslav je vršio kontrolu zaustavljenih vozila koja se nalazila na onom proširenju s lijeve strane ceste, a koliko se ja sada sjećam radilo se o vozilima marke „Golf“, „Renault 5“ i „Zastava 8520“. Ponovno napominjem da dok je Ninoslav vršio kontrolu tih vozila a tada sam primjetio da iz pravca vatrogasaca nailazi jedno vozilo čini mi se ugašenih svjetala. O tome sam obavijestio Ninoslava i rekao mu da zaustavi to nailazeće vozilo, a on je onda izašao na kolnik s onog proširenja krećući se prema tom nailazećem vozilu, došao skoro do sredine kolnika, podigao ruku u zrak, i s tom rukom počeo davati znakove vozaču tog vozila da se zaustavi i skrene u pravcu tog proširenja sa lijeve strane. Primjetio sam da je vozač tog vozila počeo kočiti a ja sam mu počeo prilaziti s njegove desne strane i dalje motreći na ona zaustavljena vozila nad kojima je Ninoslav vršio kontrolu. Čim sa se ja počeo približavati tom vozilu, vozač tog vozila je naglo dao gas i krenuo naprijed. Ninoslav je počeo vikati „Stoj, stoj“ i mahati rukama a i ja sam također počeo vikati „Stoj, stoj“ i rukama počeo davati znak da se zaustavi. I pored datih upozorenja vozač onog automobila je kretao naprijed pa sam ja u skladu sa ovlaštenjima i zadatkom kojega sam imao opalio jedan kratki rafal u pravcu stražnjeg dijela tog automobila. Kako se radilo o kratkom rafalu čini mi se da sam ispalio pet ili šest metaka. Nakon što sam ja ispalio kratki rafal, auto je naglo stalo, čini mi se da je vozač zakočio. Vidio sam da je Ninoslav potrčao prema tom vozilu, a ja sam i dalje ostao na mjestu sa kojega sam pucao vršeći zaštitu Ninoslava zbog preostalih ljudi i vozila.

            Na poseban upit okrivljeni iskazuje:

            Ja rijetko kada u životu konzumiram alkohol, a alkohol uopće nisam konzumirao odnosnog dana. Ja ne bi sada želio govoriti o tome što sam ja proživio sve na frontu u posljednih dvadesetak dana, ali za sebe tvrdim da sam ja u potpunosti zadržao svoju psihičku stabilnost i ponovno ističem da sam kritične zgode postupao u skladu sa dobivenim zadatkom.

            To bi bilo sve što što bi za sada imao iznijeti u svoju obranu.

 

Series NavigationPogibija heroja Miljenka Bratoša V dioPogibija heroja Miljenka Bratoša VII dio

Comments are closed.