Pogibija heroja Miljenka Bratoša III dio

Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

Nadzorni punkt

            Želeći provjeriti situaciju na istočnom rubu grada koji je postao nova linija obrane, posebice miniranost prometnih objekata ka Žarkovici i Bosanci, koje su obavili mineri Odreda naoružanih brodova “Dubrovnik” koji je tada još spadao pod Sekretarijat za narodnu obranu općine Dubrovnik, te položaje koje je trebala držati njegova postrojba Centra za obavješćivanje, Miljenko Bratoš se oko 21 sat 25. listopada autom zaputio putem Petra Krešimira IV., iz smjera Starog grada ka naselju Zlatni potok. Tom prilikom je prvo obišao kontrolni punkt na Orkanskim visovima koji su držali pripadnici postrojbe osiguranja Centra za obavješćivanje, nakon čega je nastavio vožnju ka Zlatnom potoku.

Kako je put Petra Krešimira IV. postao prva vatrena tj. obrambena linija, zapovjednik obrane istočnog dijela grada je odredio da se na dijelu tog puta, gdje počinje odvojak za Jadransku magistralu, postavi policijski kontrolni punkt za nadzor cestovnog prometa. Policajcima na punktu je zapovjeđeno da postupaju sukladno Pravilniku službe oružanih snaga ex JNA, koji je trenutno bio na snazi i u hrvatskim oružanim snagama. Iz tog Pravilnika su primjenjivana pravila o stražarskom mjestu i službi, kao i o ponašanju vojnika na stražarskom mjestu, a koji je predviđao i uporabu oružja u slučaju potrebe. Navodno je i sami Bratoš izdao usmenu zapovijed da svaka osoba koja bude dolazila sa okupiranog teritorija bude uhićena. Ukoliko to ne bude moguće, da se otvori vatra, bez obzira na posljedice. Isto je vrijedilo za osobe koje su prilazile liniji obrane iz smjera slobodnog teritorija Dubrovnika, a nije ovlaštena tu se nalaziti, da se uhite, a ako pokušaju preći kontrolni punkt a da se ne zaustave, da se na njih puca.

            U trenutku dok se Bratoš vozilom približavao punktu na njemu su stražarsku službu vršili pričuvni policajci Džemal Škobalj i Ninoslav Sertić. Obojica dragovoljci koji su u sastav MUP-a ušli u prvim danima agresije, i do tada bili angažirani na obrani Župe dubrovačke. Upravo su vršili kontrolu vozila koja su već zaustavili kada su zamijetili da im se približava Bratoševo vozilo, te su mu dali znakove rukom da se zaustavi i skrene na parkiralište gdje su već bila tri vozila. Iako je malo usporio Bratoš se nije zaustavio, već se provezao kroz punkt, između policajaca, i nastavio u smjeru „Belvedera“. Tada je Džemal Škobalj po zadnjem vjetrobranskom staklu njegovog automobila ispalio kratki rafal iz puškomitraljeza, nakon čega je vozilo stalo. Policajcima koji su otvorili vrata auta teško ranjeni Bratoš se predstavio, nakon čega su ga oni odmah prebacili u auto Bara Asanovića, jedan od zaustavljenih auta na punktu. Iako ga je Asanović žurno otpremio u bolnicu „Sv. Vlaho“, Bratoš je nakon pružene liječničke pomoći ubrzo preminuo.

            Za navedeni kontrolni punkt Bratoš je, s obzirom na dužnost u strukturi obrane i članstvo u Kriznom štabu, nedvojbeno znao, a iz kog razloga se nije zaustavio na punktu, već je produžio vožnju, nemoguće je doznati, kao i motive nastavljanja kretanja nakon davanja znaka da se preusmjeri ka parkiralištu radi kontrole, osim ono što je rekao Bari Asanoviću, posljednjoj osobi s kojom je razgovarao o samom tragičnom događaju čime je njegovo svjedočanstvo dragocjenije.

NASTAVLJA SE

Series NavigationPogibija heroja Miljenka Bratoša II dioPogibija heroja Miljenka Bratoša IV dio

Comments are closed.