Pogibija heroja Miljenka Bratoša II dio

 Dr.sc. JAKŠA RAGUŽ: SMRT MILJENKA BRATOŠA

U miniranju puta za Bosanku angažirani su mineri Odreda naoružanih brodova “Dubrovnik” Mirko Đuka Alemani, Mladen Đović i drugi. Osim miniranjem usjeka na Dubcu odlučeno je da se magistrala između Dubca i Dubrovnika zakrči i konvojem kamiona, velikih kipera natovarenih kamenjem. Time bi se spriječilo JNA da magistralom doveze borbenu tehniku za napad na Dubrovnik. Kovoj je upućen iz dubrovačkog naselja Orkanski visovi ka Župi. Kada se počeo spuštati prema Dubcu uočen je s brodova JRM-a te napadnut topovima. Projektili su dio kamiona oštetili, drugima probili gume, a vozači su se razbježali. Ipak je cilj postignut – olupine poredane u nizu, natovarene teškim kamenim teretom, su blokirale magistralu. Naknadno su, kao dodatno osiguranje ako ih JNA pokuša ukloniti, ispod kamiona postavljene eksplozivne naprave. JNA ih nije uspjela ukloniti već je bila prisiljena tenkove uputiti u napad na Dubrovnik alternativnim smjerom – „popeti“ ih starim putem na Žarkovicu i Srđ.

 Nova linija obrane Dubrovnika

Do 25. listopada JNA je posve ovladala Župom čime se je linija bojišta pomakla na istočni ulaz u Dubrovnik. Hrvatske snage su nastojale organizirati obranu na periferiji grada, u selu Bosanka i na platou Srđa (300 – 400 m nadmorske visine). Zapovjedništvo obrane općine Dubrovnika je poduzelo niz mjera kako bi rubna gradska naselja pripremilo za obranu. Tako je 28. listopada dalo zapovjed da se sve kuće na prilazima grada urede i koriste za obranu. Zapovjednikom obrane istočnog dijela grada, na potezu: naselje Orkanski visovi – hotel „Belvedere“ – predjel Orsula, imenovan je član Zapovjedništvo obrane općine Dubrovnika Eduard Čengija koji je do tada rukovodio obranom Brgata. Među onima koji su tih dana posjeli obrambene položaje na rubu Grada, u ulici Put od Srđa, bila je na i postrojba osiguranja Centra za obavješćivanje koja je ustrojbeno spadala pod Sekretarijat za narodnu obranu općine Dubrovnik, i kojom su na terenu rukovodili Rudi Butković te Vido Grgurević i Teo Andrić.

NASTAVLJA SE

Series NavigationPogibija heroja Miljenka Bratoša I dioPogibija heroja Miljenka Bratoša III dio

Comments are closed.