DALI STE ZNALI?

Prvi oslobo?eni teritorij nije bilo Dubrova?ko primorje

U jesen 1992. godine general Janko Bobetko je zapovijedao vojnom akcijom kojom su JNA i paravojne postrojbe odba?eni preko granica tada ve? me?unarodno priznate RH. HV je oslobodila krajnji hrvatski jug, u klasi?noj vojnoj akciji je deblokirala Dubrovnik koji se dotada nalazio u katastrofalnom stanju, pod opsadom.

Taj se doga?aj smatra akcijom kojom je po prvi puta u Domovinskom oslobo?en ve?i dio hrvatskog teritorija. Istine radi treba re?i da je prvi oslobo?eni teritorij nije bilo kopno, ve? – more. Kao što je Tu?man 1990. u preambuli Ustava umalo zaboravio navesti more kao državni teritorij, tako se i sada zaboravlja da je hrvatski Jadran krajem studenog 1991. bio oslobo?en od prijetnji brodova JRM-a, siguran za plovidbu i pod punim suverenitetom.

Ma puko bi da ne dodam: kavih sve gluposti ?ovjek može napisati? Zna li ovaj kukumar koji je ovo napisao kako je bilo ulazit u Gruški porat, kad je parsto metara poviše bilo artiljerije ko u pri?i?!? Ako je to sigurno za plovidbu, ja sam kukumar. A i oni ONB, njesu ni znali koliko je sigurno!

A možda je pisac samo fulo godinu?!? Ili, nedaj Bože, južni dio NAÅ EG Jadrana nije bio uop?e važan ni bitan za plovidbu? Ma koji Cavtat i Molunat, pa to je u Turskoj.

Comments are closed.