Packet – digipiter na Petki

Autor: Dubo Lasić

Digipiter traži visinu… Slijedeći je bio na Pelješcu, na Roti iznad Kune i trebalo je “dobaciti” do njega, sa što manjom snagom i usmjerenom antenom, da se signal što slabije čuje “prema istoku i prema sjeveru”.

Trebalo je poći na Petku, koja je za potrebe “reverznog prijenosa” TV signala , iz Grada prema Pelješcu, napojena strujom sa agregata u hotelu Park.

 I to je bila odlična ideja, koju su kolege iz RTZ-a, a posebno kolega Davor Jurin, uspješno odradili, pa se nakon tih preinaka TV signal iz Čingrije, gdje je bio ured “Odašiljača i veza”, mogao slati “na zapad”. Kako sam znao za to, a dobio sam i agregat, uspio sam u više navrata “ukrasti” ITN priloge, pokazivali su što se događa u gradu, ali i govorili da istina prodire na zapad! Nisam ih do sada vidio objavljene, pa je vrijeme da se i ti snimci prebace na DVD i iskoriste!

I jedno jutro sam krenuo na Petku, ostavio auto ispod odašiljača, jer je taj dio zaklanjala šuma, pa prenio opremu u kućicu koja je imala i priličnu rupu za “zračenje”. A stup je bio očito meta bijesa, sa puno pogodaka, ali i dalje u funkciji! Montirao sam antenu u taj krš, znajući da me sa Pobrežja vide. Valjda im se nije pucalo to jutro i zbriso sam šam brže mogao, ali digipiter je proradio.

Comments are closed.