Packet – digipiter na Petki

Autor: Dubo Lasi?

Digipiter traži visinu… Slijede?i je bio na Pelješcu, na Roti iznad Kune i trebalo je “dobaciti” do njega, sa što manjom snagom i usmjerenom antenom, da se signal što slabije ?uje “prema istoku i prema sjeveru”.

Trebalo je po?i na Petku, koja je za potrebe “reverznog prijenosa” TV signala , iz Grada prema Pelješcu, napojena strujom sa agregata u hotelu Park.

 I to je bila odli?na ideja, koju su kolege iz RTZ-a, a posebno kolega Davor Jurin, uspješno odradili, pa se nakon tih preinaka TV signal iz ?ingrije, gdje je bio ured “Odašilja?a i veza”, mogao slati “na zapad”. Kako sam znao za to, a dobio sam i agregat, uspio sam u više navrata “ukrasti” ITN priloge, pokazivali su što se doga?a u gradu, ali i govorili da istina prodire na zapad! Nisam ih do sada vidio objavljene, pa je vrijeme da se i ti snimci prebace na DVD i iskoriste!

I jedno jutro sam krenuo na Petku, ostavio auto ispod odašilja?a, jer je taj dio zaklanjala šuma, pa prenio opremu u ku?icu koja je imala i prili?nu rupu za “zra?enje”. A stup je bio o?ito meta bijesa, sa puno pogodaka, ali i dalje u funkciji! Montirao sam antenu u taj krš, znaju?i da me sa Pobrežja vide. Valjda im se nije pucalo to jutro i zbriso sam šam brže mogao, ali digipiter je proradio.

Comments are closed.